https://www.olivergjolberg.no/

Produser bedre tekster ved hjelp av gode overskrifter og pyramideprinsippet

Posted 1 CommentPosted in Digital markedsføring

Produksjon av tekstinnhold er kanskje et av de viktigste og mest flittig brukte verktøyene du har som person. Nytteverdien av å kunne uttrykke seg godt skriftlig er ekstremt stor, og derfor verdt å øve på! I forrige uke hadde vi besøk av gjesteforeleser Carl Størmer fra JazzCode, som belyste svært mange viktige temaer. Kanskje det […]

Disruptiv innovasjon – Uber og Cutters som disruptive aktører?

Posted Leave a commentPosted in Forretningsutvikling, Innovasjon

UBER har siden 2009 vært med på å skape en mer presset konkurransesituasjon for taxi-næringen i de fleste land hvor selskapet har fått fotfeste. Dette gjør de ved å være en enklere, bedre og generelt skape en mer innbydende løsning enn sine konkurrenter. Vil ikke dette si at UBER har skapt disrupsjon innenfor taxi-næringen? Det […]

Forretningsmodeller i endring – Business model canvas

Posted Leave a commentPosted in Forretningsutvikling, Innovasjon

Digitaliseringen er et faktum, det åpner opp for nye typer forretningsmodeller, visker bort geografiske grenser og skaper økt konkurranse. Forretningsmodellinnovasjon er et begrep som ofte kan bli kastet rundt, men hva ligger det egentlig i det? I dette innlegget skal jeg gi en mer inngående forklaring av hvordan Business model canvas kan fungere som et […]

Viral vekst og nettverkseffekt – hva er det?

Posted Leave a commentPosted in Digital markedsføring

Du er sannsynligvis medlem på Facebook, du bruker det kanskje ikke regelmessig, men oppdaterer den ved jevne mellomrom. Ved at du bruker denne tjenester tilfører det en større verdi for andre som også er medlem på Facebook – dette kalles nettverkseffekt eller nettverkeksternaliteter. I 2012 fikk du også sikkert med deg den verdenskjente “hitten” Gangnam […]