https://www.olivergjolberg.no/

Produser bedre tekster ved hjelp av gode overskrifter og pyramideprinsippet

Posted 1 CommentPosted in Digital markedsføring

Produksjon av tekstinnhold er kanskje et av de viktigste og mest flittig brukte verktøyene du har som person. Nytteverdien av å kunne uttrykke seg godt skriftlig er ekstremt stor, og derfor verdt å øve på! I forrige uke hadde vi besøk av gjesteforeleser Carl Størmer fra JazzCode, som belyste svært mange viktige temaer. Kanskje det […]

Viral vekst og nettverkseffekt – hva er det?

Posted Leave a commentPosted in Digital markedsføring

Du er sannsynligvis medlem på Facebook, du bruker det kanskje ikke regelmessig, men oppdaterer den ved jevne mellomrom. Ved at du bruker denne tjenester tilfører det en større verdi for andre som også er medlem på Facebook – dette kalles nettverkseffekt eller nettverkeksternaliteter. I 2012 fikk du også sikkert med deg den verdenskjente “hitten” Gangnam […]