Disruptiv innovasjon – Uber og Cutters som disruptive aktører?

Posted Leave a commentPosted in Forretningsutvikling, Innovasjon

UBER har siden 2009 vært med på å skape en mer presset konkurransesituasjon for taxi-næringen i de fleste land hvor selskapet har fått fotfeste. Dette gjør de ved å være en enklere, bedre og generelt skape en mer innbydende løsning enn sine konkurrenter. Vil ikke dette si at UBER har skapt disrupsjon innenfor taxi-næringen? Det […]

Forretningsmodeller i endring – Business model canvas

Posted Leave a commentPosted in Forretningsutvikling, Innovasjon

Digitaliseringen er et faktum, det åpner opp for nye typer forretningsmodeller, visker bort geografiske grenser og skaper økt konkurranse. Forretningsmodellinnovasjon er et begrep som ofte kan bli kastet rundt, men hva ligger det egentlig i det? I dette innlegget skal jeg gi en mer inngående forklaring av hvordan Business model canvas kan fungere som et […]