Forretningsmodeller i endring – Business model canvas

Posted Leave a commentPosted in Forretningsutvikling, Innovasjon

Digitaliseringen er et faktum, det åpner opp for nye typer forretningsmodeller, visker bort geografiske grenser og skaper økt konkurranse. Forretningsmodellinnovasjon er et begrep som ofte kan bli kastet rundt, men hva ligger det egentlig i det? I dette innlegget skal jeg gi en mer inngående forklaring av hvordan Business model canvas kan fungere som et […]

Viral vekst og nettverkseffekt – hva er det?

Posted Leave a commentPosted in Digital markedsføring

Du er sannsynligvis medlem på Facebook, du bruker det kanskje ikke regelmessig, men oppdaterer den ved jevne mellomrom. Ved at du bruker denne tjenester tilfører det en større verdi for andre som også er medlem på Facebook – dette kalles nettverkseffekt eller nettverkeksternaliteter. I 2012 fikk du også sikkert med deg den verdenskjente “hitten” Gangnam […]