https://www.olivergjolberg.no/

Produser bedre tekster ved hjelp av gode overskrifter og pyramideprinsippet

Posted 1 CommentPosted in Digital markedsføring

Produksjon av tekstinnhold er kanskje et av de viktigste og mest flittig brukte verktøyene du har som person. Nytteverdien av å kunne uttrykke seg godt skriftlig er ekstremt stor, og derfor verdt å øve på! I forrige uke hadde vi besøk av gjesteforeleser Carl Størmer fra JazzCode, som belyste svært mange viktige temaer. Kanskje det […]